DEEL JE DUIT

Deel je Duit

en help jouw vereniging of school vooruit.

  Zo werkt de actie:

 • Vanaf € 20,- aan boodschappen ontvangt u vanaf woensdag 4 oktober 2023 een Deel je Duit voucher. De uitgifte vindt plaats tot en met dinsdag 28 november 2023.
 • Op de kassabon staat het aantal te ontvangen spaarzegels vermeld.
 • Over de aanschaf van de volgende producten en diensten worden geen Deel je Duitvouchers worden: tabak (rookwaren), slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage en statiegeld.
 • De Deel je Duit vouchers zijn uitsluitend bedoeld voor eigen (particulier) gebruik en mogen niet worden doorverkocht aan derden. Indien Jumbo dergelijk misbruik van de actie toch constateert, staat het Jumbo vrij maatregelen te treffen.

Overige actievoorwaarden

 • Deze actie wordt georganiseerd door en is alleen geldig bij Jumbo Bart en Katja de Bresser in Baarle-Nassau
 • Deel je duit vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld of kortingen op andere dan de aangegeven artikelen.
 • Als deelnemer bent u verantwoordelijk voor de vouchers en draagt u het risico voor het ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en onbruikbaar raken.
 • Jumbo Bart en Katja de Bresser behoudt zich het recht voor deze actie, zonder voorafgaande kennisgeving, tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Jumbo raadt u derhalve aan www.jumbodebresser.nl regelmatig te bekijken.
 • Jumbo Bart en Katja de Bresser is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de actie.
 • Jumbo Supermarkten accepteert uitsluitend de door Jumbo Bart en Katja de Bresser uitgegeven originele vouchers. Bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo Supermarkten zich het recht voor acceptatie van spaarpunten te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo Bart en Katja de Bresser zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.
 • Het is voor Jumbo medewerkers op geen enkele wijze toegestaan om actiecodes te ontvangen van klanten of deze aan zichzelf toe te kennen. Op fraude, op welke manier dan ook, door Jumbo medewerkers ten aanzien van actiecodes/tickets kunnen arbeidsrechtelijke maatregelen volgen.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.